E-mail policy

Policy för e-postadresser
Följande policy används vid hantering av våra prenumeranters e-postadresser: Adresser kommer inte att ges, säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängliga för användning till ett annat företag. Alla utskick görs med teknik som inte visar adresser till andra prenumeranter. I varje utskick kommer prenumeranterna ha möjlighet att av prenumerera från framtida utskick. Detta kommer omedelbart respekteras utan dröjsmål. 

Personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig ut till tredje part, såvida du inte har lämnat ditt godkännande och vi sparar inga uppgifter om du inte har gett oss den informationen, till exempel nyhetsbrev, tävlingsbidrag eller deltagande i undersökningar, etc. Då kan information sparas gällande; namn, adress, e-post, ålder, kön, intressen, etc.

Personuppgifterna används för att implementera tjänsten för vilken informationen har samlats in för. Informationen används för att få mer upplysning om besökarna på webbplatsen. Dessa upplysningar används för att förbättra våra produkter och tjänster, samt för att vi ska kunna anpassa webbplatsen efter dess besökare.

Om du har frågor eller kommentarer om Odense Marsipan Policy kan du antingen skicka ett mail till: konsumentkontakt@odense-marcipan.se, eller skriva till: KåKå AB, Att: Odense Konsumentkontakt, Box 7003, 192 07, Sollentuna