Policy för cookies

Cookie policy
När du besöker www.odense-marcipan.se, samlas information om dig, din dator och ditt besök. Detta sker när din dator automatiskt får en eller flera cookies under ditt besök på vår hemsida.  

Vad er en cookie?
En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att webbplatsen ska känna igen din dator vid efterföljande besök. Det finns ingen personlig information lagrad i en cookie och den innehåller inte något virus. En cookies raderar sig själv efter ett visst antal månader (kan variera) men den förnyas efter varje besök.

För att undvika cookies
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem eller ta bort befintliga cookies från din dator. Vill du veta mer kan du läsa på länken: www.minacookies.se

Vad är en cookie på vår webbplats?
Informationen som samlas in är för statistik och tekniska upplysningar och är främst avsedda för att mäta trafiken/ trafikmönstret på webbplatsen, så att vi kan anpassa innehållet därefter.

www.odense-marcipan.se, använder vi Google Analytics, som samlar in statistik över hur våra besökare använder webbplatsen. Informationen samlats in med hjälp av en cookie i din dator. All information är anonym och det går inte att identifiera enskilda datorer eller personer.  

Om du har frågor eller kommentarer om Odense Marsipan Policy kan du antingen skicka ett mail till: konsumentkontakt@odense-marcipan.se, eller skriva till: KåKå AB, Att: Odense Konsumentkontakt, Box 7003, 192 07, Sollentuna