Värderingar

OM_hovedindgang
Kärnvärde
Odense fokuserar på fyra kärnvärden:
- DIALOG
- SAMARBETE
- KRAV OCH FÖRVÄNTNINGAR
- TRIVSEL

Med utgångspunkt i ovan kärnvärden finns riktlinjer som hjälper till att stärka kommunikationen och samarbetet, samt för att säkra grundläggande värderingar för god trivsel som alla har ett ansvar för.

Dialog
- Samtal skapar möjligheter, istället för begränsningar
- Samtal förstärker relationer
- Man blir klokare av en dialog
- På det sätt man kommunicerar, formas man själv och arbetsplatsen

 Samarbete
- Samarbete kräver vilja, styrka och öppenhet gällande förväntningar på varandra
- Samarbete ger betydelsen av de enskilda arbetsuppgifterna som i slutändan utgör helheten
- Man ska dela kunskap och engagera varandra i beslut och lösningar

Krav och förväntningar
- Odense består av många olika människor
- Man ska alla ta ansvar för varandra
- Alla har krav och förväntningar på varandra
- Alla har rättigheter och skyldigheter att förmedla krav och förväntningar på varandra

Trivsel

- Man ska visa förståelse och empati för varandra
- Goda kollegor skapar en god vardag på arbetsplatsen
- Genom arbete och sociala evenemang ska känslan av gemenskap stärkas
- Vänlighet föder vänlighet