Fototävling

Vinn praktiska modelleringsverktyg!

Ta en bild på din bästa dekoration med sockermassa. Dela bilden på ditt instagramkonto och tagga med @odensesverige, #odensesockermassa och #odensefondant. 

Du behöver ha en öppen instagram-profil för att vi ska kunna se bilderna.

Genom delta i tävlingen accepterar du följande tävlingsregler:

Liljekonvaljtarta

Tävlingsperiod

Tävlingen pågår 2017-04-05 - 2017-06-30 och anordnas av Odense Marcipan AS.

 

Hur tävlar man?

Du deltar genom att dela en bild på bakverket på Instagram. Kom ihåg att tagga med @odensesverige, #odensesockermassa och #odensefondant för att vara med och tävla. För att vi ska kunna se ditt tävlingsbidrag måste du ha ett öppet Instagram-konto. Du får gärna dela flera bidrag i tävlingen.

 

Vem kan tävla?

Du måste vara 18 år för att kunna delta i tävlingen eller ha målsmans tillstånd för att delta. Endast personer bosatta i Sverige får delta i tävlingen. Anställda på Odense Marcipan, Kåkå och övriga samarbetspartners medverkande i kampanjen eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen.  

 

Vad vinner man?

1:a till 25:e pris är modelleringsverktyg till ett värde av 125 kr.

Vinsten kan inte lösas in mot kontanter, bytas mot något annat eller överlåtas till någon annan. Vinsten är personlig och eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinster skickas enbart inom Sverige. Om inte annat anges ansvarar Odense Marcipan inte för extra kostnader i samband med vinsten.

 

Hur vinner man?

Alla tävlingsbidrag bedöms av en jury bestående av representanter från Odense Marcipan och Blomquist Creative. Efter tävlingsperiodens slut väljer juryn ut de bästa dekorationerna bland de publicerade bidragen på Instagram.

Om du är en av vinnarna så blir du kontaktad efter tävlingsperiodens slut, dock senast 2017-07-10. Om vi inte skulle få kontakt med dig inom två veckor efter avslutad tävlingsperiod, eller om det skulle visa sig att du inte uppfyller tävlingsvillkoren, så kommer din vinst att förfalla och en annan vinnare utses. Det är enbart möjligt att vinna en gång per hushåll. Juryns beslut kan inte överklagas.

 

Ansvar och hantering av tävlingsbidrag

Odense Marcipan tar inte ansvar för eventuella tekniska problem med deltagandet som beror på den tävlandes datorutrustning, mobiltelefon, Internetuppkoppling eller motsvarande.

Du ansvarar för att det inskickade bidraget inte är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt. Odense Marcipan förbehåller sig rätten att ta bort bidrag som strider mot dessa regler. Bidrag med stötande innehåll deltar inte i tävlingen.

Som tävlande garanterar du även att du har upphovsrätt till den bild du laddar upp dvs. att det är du som har tagit bilden och du helt får fritt använda den. Du ska även ha säkerställt att eventuella personer på bilden har godkänt sin medverkan.

Det är på ditt eget ansvar att det inlämnade bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande någon annan part.

I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Odense Marcipans beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.

Genom att delta i tävlingen garanterar du att du uppfyller tävlingsvillkoren. Odense Marcipan förbehåller sig rätten att diskvalificera bidrag som inte uppfyller ovan tävlingsvillkor.

Odense Marcipan förbehåller sig rätten att använda insända bidrag i sin marknadsföring. Deltagaren avsäger sig andra ersättningskrav än tävlingsvinst.

 

Hantering av personuppgifter

All hantering av vinnarnas personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter du lämnar som vinnare kommer Odense Marcipan enbart att använda för att kunna administrera tävlingen. Du har rätt att begära information från Odense Marcipan om behandling av dina personuppgifter samt att felaktiga uppgifter rättas.

Tävlingen är på inga sätt sponsrad, administrerad av eller sammankopplad med företaget Facebook. Inga av de uppgifter som du anger i tävlingen kommer att användas av Facebook.

 

Tryckfel och oavsiktliga missförstånd

Odense Marcipan eller andra parter som medverkar direkt eller indirekt i denna tävling ansvarar inte för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

 

Kontakt

Vid eventuella frågor, så är du välkommen att maila oss på kundeservice@odense-marcipan.dk