Denne webbplats administreras av KåKå AB..
Har du frågor eller kommentarer, vänligen kontakta:

KåKå AB
Att: Odense Konsumentkontakt
Box 7003
192 07
Sollentuna

Telefon: 020-29 52 00
E-mail: konsumentkontakt@odense-marcipan.se

Innehållet på Odense Marcipan Hemsida
Vi strävar efter att säkerställa att innehållet på denna webbplats är korrekt och uppdaterad, samt att hemsidan fungerar felfritt, men vi kan inte garantera andra fel utifrån eller på servern.

Vi har rättighet och möjlighet att ändra innehållet på webbplatsen, ta bort delar av innehållet, utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter
Alla bilder, logotyper och varumärken på sidan tillhör Odense Marcipan, eller så har Odense Marcipan fått tillåtelse att använda dessa på hemsidan.

Om du önskar tillstånd att använda varumärket, logotyper eller andra bilder på hemsidan, vänligen kontakta oss på adressen: konsumentkontakt@odense-marcipan.se

Se också E-mail policy og  Policy för cookies